top of page

מה זה יפוי כח מתמשך ולמה אתם צריכים את זה


יפוי כוח מתמשך

יפוי כח מתמשך הוא מכשיר המאפשר לכם להחליט (כבר היום), על האופן שבו יטופלו ענייניכם הרפואיים, האישיים או הרכושיים, במקרה שבו (חו"ח) לא תוכלו לעשות זאת בעצמכם.
יפוי כח מתמשך דומה למינוי אפוטרופוס במקרה שאדם אינו יכול לטפל בענייניו. ההבדל הוא שיפוי כח מתמשך מאפשר לכם לבחור זהות האדם שיבצע זאת עבורכם, לקבוע מסגרת פעולה ברורה הנכונה לכם, לכל עניין ועניין, ובעצם לאפשר לכם להמשיך להיות אדון לעצמכם בסיועם של אנשים שאתם סומכים עליהם.


אדם בריא צריך את זה?


יפוי כח מתמשך דומה לרכישת כיסוי ביטוחי. עושים זאת על מנת שתהיה לנו הגנה במקרה הצורך. יפוי כח מתמשך מעמיד לרשותכם אפשרות בחירת זהות האדם וסוג העניינים שיטפל בהם עבורכם.


אוכל לחזור בי מההחלטה?


בהחלט. החוק אומר במפורש כי ניתן לבטל ייפוי כח מתמשך בכל עת, זאת באמצעות הודעה לאפוטרופוס הכללי ולמיופה כח. לא נדרש אישור גורם כלשהו לשם כך.


במה זה כרוך?


קצת בירוקרטיה. מפגש עם עורך דין שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לשם כך, לקבוע זהות הגרום שאליו תרצו להעביר את המושכות במקרה הצורך, ולהגדיר את סוג העניין שבו יטפל והאופן בו יעשה זאת.


כמה זה עולה?


כמו בכל דבר, ישנו מנעד רחב של מחירים. המחיר אכן מרכיב חשוב בעת קבלת ההחלטה לעריכת יפוי כח מתמשך, אך בנוסף צריך לוודא שייפוי כח נערך נכונה ובבוא היום אכן יכנס לתוקף. האפוטרופוס הכללי מפעיל מערך בדיקה קפדני ביותר, ומילוי חסר או שגוי יחייב תיקון ואף עריכה מחודשת. לכן חשוב לוודא שיפוי הכח נעשה בצורה נכונה ומקצועית, עם כל האישורים וחוות דעת ככל ואלו נדרשים, ושיופקד בהתאם.


לקבלת הצעת מחיר מותאמת אישית, דברו איתנו.


מידע נוסף בעניין יפוי כח מתמשך זמין באתר משרד המשפטים.


לכל שאלה או בירור, נשמח לעמוד לרשותכם.


אין לראות בנאמר לעיל יעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על דעתו ובאחריתו בלבד.

232 צפיות
bottom of page