top of page

העליון: גם אם המבקש אינו החייב בהיטל ההשבחה, ועדת תו"ב רשאית לעכב אישורה לטאבו עד לסילוק החוב


בפסק דין בהליך עע"מ 5928/20 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה נ' עוז, שניתן ביום 01/02/2022, נדונה השאלה: האם התנהלות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בהליכי גביית החוב בגין היטל ההשבחה, מובילה למסקנה כי יש לחייבה להנפיק אישור לרישום הזכויות בטאבו גם מבלי ששולם החוב האמור.נקבע: בנסיבות המקרה הנדון, אין הוועדה מחויבת להנפיק למבקשים אישור בטרם סולק החוב.

בכך הפך בית המשפט העליון החלטה קודמת של בית המשפט לעניינים מינהליים, וקבע שהלכת אליעזר (שלפיה הוועדה רשאית לסרב להנפיק אישור כל עוד לא שולם היטל ההשבחה וזאת גם בנסיבות שבהן מבקש האישור אינו החייב בתשלום), עומדת בעינה.


פסק הדין מחזק התפיסה שרואה ברוכש כ-"מונע הנזק הזול" אשר ביכולתו להבטיח דרך חוזה המכר, שהמוכר אכן ישלם את היטל ההשבחה ככל וכזה חל על הנכס הנמכר.


מכאן, חשוב לוודא קיומו של מנגנון בחוזה המכר, אשר יבטיח שהמוכר יישא בעלויות היטל ההשבחה.פס"ד 5928-20 {PDF}
.
Download • 146KB


אין לראות בנאמר לעיל יעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על דעתו ובאחריתו בלבד.

14 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page