top of page
Image by Laura Fuhrman
HELAL (3).png

ירושה וצוואות

צוואה היא הדרך הטובה ביותר לקבוע מה ייעשה בנכסים שלכם לאחר לכתכם; באמצעותה תבטיחו שהנכסים ישארו בשליטתכם עד יומכם האחרון, ורק אז יעברו לידם של אלו שבחרתם להעביר להם. על מנת להבטיח שאכן כך יהיה, ולמנוע טענות לגבי מהימנות הצוואה, חשוב מאוד לערוך את הצוואה לפי הוראות החוק והדין, ובכך לצמצם מחלוקות עתידיות בין היורשים.

חלוקה ורישום זכויות הורשה

בין אם יקיריכם השאירו צוואה מפורטת או לא, הסדרת עניין הירושה תאפשר לכם כיורשים להעביר את הנכסים על שמכם ותעניק לכם שליטה עליהם.  בטרם יחולק העיזבון, חשוב לוודא שאין המנוח או המנוחה חייבים שלישי כלשהו, ולסלק כל חוב ככל ויש כזה.

Happy Family in the Park

הגשת התנגדות לצוואה 

אם קיים חשש שהצוואה אינה משקפת נאמנה את רצון המנוח או המנוחה, אפשר להגיש התנגדות שמטרתה למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה. ככל והצוואה אכן אושרה, אפשר לתבוע את בטלותה.

 

אנו מאחלים לכם וליקיריכם בריאות ואושר עד 120.

Image by Tingey Injury Law Firm
bottom of page