top of page
Court
HELAL (6).png

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי זה מוסד בלה בלה בלה

שימו לב, הגשת תביעה קטנה מוגבלת ל-5 פעמים בשנה.

 

יחד עם זאת, בית המשפט לתביעות קטנות עדיין מחויב לסדרי הדין (בשינויים קלים). הגשת כתב תביעה ערוך בהתאם לתקנות תקל על בירור התובענה ותבהיר את הטענות שלכם.

נתבעתם?

אם קיבלתם כתב תביעה שהוגשה כתביעה קטנה, חשוב להגיב בהקדם. אי תגובה מטעמכם, ככל שכתב התביעה הומצא כדין, תאפשר מתן פסק דין ללא הגנה. המשמעות לרוב הינה קבלת גרסת התובע במלואה.

Image by Hunters Race

בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

אומנם אפשר להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, אך כאמור האפשרות להציג את עמדתכם בזמן ולהשמיע את טענותיכם ללא דיחוי - עדיפה בהחלט. 

 

יתכנו מקרים שבהם הנתבע לא קיבל לידו את הכתב התביעה או מקרים נוספים אחרים, שנקבעו בדין שיש בהם לחזק בקשה לביטול פסק הדין. כאמור, יש לבחון כל מקרה לגופו.

Image by Sasun Bughdaryan
bottom of page