top of page
Signing Contract
HELAL (2).png

חוזים ועסקאות

הסכם מנוסח היטב שומר על מערכות יחסים טובות בין כל הצדדים. אם אתם שוכרים/ משכירים נכס, מתחילים/ מחדשים שותפות עסקית או כל התקשרות אחרת, עיגון הסכמות בכתב ישמור על האינטרס שלכם ויחסוך כאב ראש רב במקרה של מחלוקות.

גם אם הצד השני שעמו מתקשרים הוא חבר/ קרוב משפחה, הסכם בכתב יבטיח שכל הצדדים מבינים את הזכויות והחובות שלהם.

גם במקרה של הסכמים בעל פה, בהתכתבויות בדוא"ל/ במסרון, יש מקום לבלבול וכל צד יפרש זאת כרצונו. 

 

ליווי משפטי יאפשר לכם להתמקד בדבר שברצונכם להשיג, וינטרל מחלוקות מיותרות (ככל האפשר). 

אתם טובים במה שאתם עושים, תנו לעורך דין לדאוג לאינטרס שלכם.

Image by Sebastian Herrmann

הפרו הסכם עמכם?

הנחת העבודה היא שהסכמים יש לקיים, אך לכלל זה יש חריגים. בטרם תפעלו נגד צד המפר חשוב לוודא שאכן מדובר בהפרה, מהו היקפה והאם המפר פועל בחוסר תום לב.

נתבעתם בגין הפרה?

לימוד מקיף של החוזה והנסיבות הרלוונטיות יוכל לאפשר לכם להתגונן בצורה טובה יותר. 

ייעוץ משפטי מקדים יאפשר לכם להציג עמדתכם באופן ברור ונהיר.

Image by Markus Winkler
bottom of page